Undervisning & Supervision

EFTERUDDANNELSE

1-årig uddannelse i håndtering af vold i nære relationer – Opstart marts 2022

Institut Mod Vold udbyder en 1-årig uddannelse i håndtering af vold i nære relationer, hvor du opnår grundig viden om arbejdet med vold i nære relationer, samt tilegner dig færdigheder i, hvordan du anvender narrative metoder og den responsbaserede tilgang i praksis, i relation til mennesker med voldsproblemer.

 

Om uddannelsen

Uddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt på 6 moduler á 2 undervisningsdage. Derudover er der 6 træningsdage, hvor deltagerne mødes selv i studiegrupper, hvor de arbejder med at træne metoderne i praksis samt tale om teorierne og de temaer, vi kommer omkring i undervisningen fra gang til gang.

Undervisningen er for alle fagpersoner, der arbejder med vold i nære relationer, eller som har interesse for at arbejde med voldsproblematikker. Der vil primært være fokus på vold i nære relationer, men undervisningen vil også rette sig mod at kunne forstå og håndtere vold mere generelt.

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig viden om vold i nære relationer, gennem forskellige anerkendte teoretiske forståelser af vold, undervisernes erfaringer med vold samt opnår metodiske færdigheder til anvendelse i praksis, med henblik på at kunne hjælpe mennesker med voldsproblemer samt kunne håndtere komplekse sager med partner vold, herunder psykisk vold og seksualiseret vold/voldtægt i parforhold og i familien. Der vil både være fokus på mennesker, der har været eller er udsat for vold, og dem der har udøvet eller udøver vold.

Centralt igennem uddannelsen, vil der være fokus på menneskers værdier og responser på vold. Når et menneske bliver udsat for vold, så svarer man altid tilbage på volden. Man er aldrig passiv, når man udsættes for vold, men altid aktiv responderende, med fokus på at bevare og genoprette sin egen værdighed. Måden man modsvarer volden på, er afhængig af alle mulige faktorer i ens sociale liv, afhængig af den situation som volden foregår i, og afhængig af graden af fare personen er udsat for. Men mennesker handler altid på mange synlige og usynlige intelligente måder, når de modsvarer vold fra deres partner.

Der vil også være fokus på, hvordan menneskers egne værdier, håb og viden, kan skabe et udgangspunkt til, at bevæge sig væk fra den voldelige partner.

Voldsproblematikker er komplekse, og man skal både forholde sig til dem som konkrete problemer, og forstå dem i et bredere perspektiv, ud fra kulturelle, relationelle og kontekstuelle forhold. Voldsproblematikker kalder derfor både på direkte og indirekte handlinger, hvis man vil nedbringe vold og hele efter vold.

Direkte handlinger ved eksempelvis at tilbyde mennesker, der udøver vold ”redskaber” til at undgå vold, og muligheder for at komme væk fra volden. Indirekte ved, at der skabes betydning i menneskers liv, gennem blik for værdier, håb og længsel efter værdighed og respekt. Den indirekte indsats ligger også i at have blik for kulturelle normer, der efterlader mennesker i negative positioner, med nedbrydende skam og afmægtighed, der kan lede til vold.

De voldsudsatte skal hjælpes ”tilbage” til sig selv, og de værdier som volden har trådt på, skal kunne heles igen.

Voldens kompleksitet er særligt fremtrædende, når der er tale om vold i nære relationer. For at man kan handle fagligt og personligt på en hjælpsom måde, er det derfor vigtigt at få noget af voldens kompleksitet reduceret. Ellers kan man meget let følte sig magtesløs. Vores erfaring er, at viden og anvendelige metoder kan gøre arbejdet med vold langt mindre slidsomt og endda mindre kompleks.

Med teorier og metoder i ryggen, lægges der vægt på, at deltagerne bliver klædt godt på til arbejdet med mennesker og vold.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med mennesker, hvor vold kan være inde i billedet, og som ønsker at tilegne sig færdigheder og specialviden indenfor vold i nære relationer.

Det kan være faggrupper indenfor: familieafdelinger, familieretshuse, krisecentre, politi, skole og daginstitutioner, jobcentre, psykologer/terapeuter, advokater/jurister, misbrugsbehandlere, psykiatri, læge og sundhedspersonale.

Man kan både deltage på uddannelsen som ny eller erfaren fagperson indenfor området.

Ønsker du mere viden om uddannelsens indhold eller om tilmelding, så kontakt uddannelsesansvarlig Mette Thyghøj på tlf. 31483111 eller mail: mt@institutmodvold.dk eller Sara Svane på tlf. 93802383 eller på mail: ss@institutmodvold.dk 

 

Undervisningsdage:

Antal undervisningsdage: 12 dage fordelt på 6 moduler á 2 dage. Der vil være 5 studiegruppedage placeret imellem undervisningsmodulerne.

Modul 1: 7.-8. marts 2022

Modul 2: 16.-17. maj 2022

Modul 3: 21.-22. juni 2022

Modul 4: 15.-16. august 2022

Modul 5: 10.-11. oktober 2022

Modul 6: 9.-10. januar 2023

Undervisningen vil foregå i tidsrummet kl. 9.00-16:00.

 

Træningsdage i studiegrupper:

  1. April 2022, 6. Juni 2022, 1. Juli 2022, 1. September 2022, 3. Oktober 2022.

Vi tager forbehold for ændring af datoer frem til 1 måned før undervisningsstart.

 

Sted

Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

 

Tilmelding

Pris: 26.000 kr. + moms Pr. deltager inkl. dagsforplejning

Uddannelsesstart: Den 7. marts 2022

Tilmeldingsfrist: Den 1. Februar 2022

Afbudsregler:

Hvis du ikke kan deltage på uddannelsen alligevel og er nødt til at melde afbud, gælder følgende afbudsregler:

Afbud 4 uger før den aftalte dag: Ingen beregning

Afbud senere end 4 uger før: 50 % beregning

Afbud 14 dage før eller derunder: 100 % beregning