Undervisning & Supervision

EFTERUDDANNELSE

1-årig uddannelse i håndtering af vold i nære relationer – Opstart september 2022

Institut Mod Vold udbyder en 1-årig uddannelse i håndtering af vold i nære relationer, hvor du opnår grundig viden om arbejdet med vold i nære relationer, samt tilegner dig færdigheder i, hvordan du anvender narrative metoder og den responsbaserede tilgang i praksis, i relation til mennesker med voldsproblemer. LÆS MERE

Teori og Insiderviden

Vores viden om vold bunder i mange års terapeutisk arbejde med mennesker, der har vold tæt inde på livet. Vi har talt med hundredevis af kvinder som har været udsat for vold af deres partner, vi har mange års erfaring med børn og unge udsat for vold og vi har specialiseret erfaring med at hjælpe voldsudøvere til at slippe volden.
Det vil sige, at vi kender til volden fra alle vinkler i familien.

Vi har også erfaring med den kompleksitet voldsager repræsenterer, i relation til kommunal familiebehandling, undersøgelser, krisecentre, familieretshuset, jobcentre og politiet. Vi kender derfor til de udfordringer som de fagprofessionelle møder, når de står med et menneske eller en familie, hvor der er vold. Og vi kender til, hvor vanskeligt det kan være som voldsramt, når man skal indgå i relation til ”systemet”.

Når vi laver undervisning om vold, trækker vi på alle disse erfaringer, hvilket vil sige, at vores undervisning altid har mange praksiseksempler. Gennem fortællinger fra levede liv, tilbyder vi ståsteder, hvorfra man kan forstå volden, både indefra og udefra. På denne måde reduceres kompleksiteten, vi får sprog for noget ubærligt og vi kan finde frem til meningsfulde handlinger.

I vores undervisning trækker vi også på nyeste viden og solide teoretiske perspektiver om vold, køn og arbejdet med børn, unge og voksne.

Vold i familien er et kæmpestort samfundsproblem og vi brænder for at formidle viden om vold så bredt ud i samfundet som muligt, da viden om vold er det bedste værn mod vold.

UNDERVISNING

Vi tilbyder:

Undervisningsdage, kursusdage, workshops, talks og fyraftensmøder – både online og fysisk.
Vold i nære relationer er en kompleks størrelse og vi ved, at det kan være svært at spotte volden og handle på den. Samtidig ved vi også, at fagpersoner spiller en afgørende rolle, når ofre for vold skal ud af volden eller hele efter vold og når voldsudøvere skal slippe volden.

Målgruppe:

Undervisningen retter sig mod fagfolk, der er i berøring med mennesker, hvor der er vold inde i billedet eller hvor der kan være tvivl om, hvorvidt der er vold. Det kan være sagsbehandlere, politibetjente, familierådgivere, skolelærere, pædagoger, psykologer, sundhedspersonale og andre faggrupper.

Vi tror på, at alle kan lære at se vold, tale om vold og handle på vold.

Indhold:

Når vi taler om vold, er det vores håb at reducere voldens kompleksitet en smule og give handleanvisninger til direkte brug i jeres praksis.

Dette gør vi ved at stille skarpt på spørgsmål og temaer som:

Voldens effekter

– Hvordan påvirker vold børn, unge og voksne? Hvordan kan vi som fagprofessionelle møde mennesker, så vi hjælper og ikke risikere at gøre ondt værre?

Offer og Gerningsperson

– Hvad skal man vide? Hvordan kan man hjælpe?

Psykisk vold

– Hvordan kan vi se den ’usynlige vold’?

Fortællinger om psykisk vold fra mennesker, der har været udsat for psykisk vold og fra mennesker, der har udøvet psykisk vold.

Kontakt os for priser og muligheder på kontakt@institutmodvold.dk

SUPERVISION

Vi tilbyder:

Supervision af fagfolk, der arbejder med mennesker, hvor vold er eller har været en del af deres liv.

Vi ved, at det kan være svært at vide, hvad man kan sige og gøre, når man gerne vil hjælpe voldsudsatte eller voldsudøvende mennesker. Og vi ved også, at fagfolk oftest har et stort ønske om netop at hjælpe. Som fagperson kan man derfor ofte føle sig magtesløs i sager, hvor der er vold. For at passe på sig selv, sine medarbejdere og de mennesker, man gerne vil hjælpe, kan det derfor være vigtigt med voldsspecialiseret supervision, så man sikre arbejdsglæden og stoltheden over egne værdier og færdigheder, i et kompleks og til tider belastende arbejdsfelt.

Vi glæder os til at samarbejde med jer!

Kontakt os for priser og muligheder på kontakt@institutmodvold.dk