Institutmodvold_portrait0137
Institutmodvold_portrait0137

Sara Svane

Cand. pæd. pæd. psyk.

Med ca. 10 års erfaring i arbejdet med forskellige voldsformer, går Sara helhjertet ind i visionen om at gøre noget ved vold i familier og i parforhold. Sara tror på, at vejen dertil går gennem terapi, fællesskaber og udbredelse af viden.

_DSF6774
_DSF6774

Maria Højer Nannestad

Cand. psyk. aut.

Maria har i mange år haft et stort hjerte for børn der har været udsat vold i deres familier.
Maria arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret forståelse og er orienteret mod at forstå og møde de mennesker hun arbejder med respektfuldt og værdigt der hvor de er.

_DSF6727
_DSF6727

Mette Thyghøj

Cand. mag. psyk.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold.
Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

_DSF6763
_DSF6763

Ditte Brorson (På orlov)

Cand. psyk. aut.

Ditte mener, at ansvaret for volden altid ligger hos den person der udøver volden. Og med ansvaret kommer også handlekraften og muligheden for forandring.

Vores metodegrundlag er baseret på narrative, systemiske, responsbaserede og mentaliseringsbaserede principper. Det betyder, at vi har et bredt fagligt ståsted, hvilket er relevant når man har med den kompleksitet at gøre, som der oftest er i sager med vold.