Vores vision

• Vi vil udbyde specialiseret hjælp til mennesker, der har været udsat for vold eller som har udøvet vold i nære relationer.

• Vi vil udbrede viden om de forskellige voldsformer, herunder særligt psykisk vold.

Vi søger fondsmidler til

• Hjælp og indsatser til voksne og børn, der har været udsat for vold i en nær relation

• Informationsmateriale og vidensformidling indenfor vold i nære relationer, herunder særligt psykisk vold.
Materialet og formidlingen skal rette sig til både den brede befolkning og til fagfolk..