Specialist indenfor vold i nære relationer
_DSF6727

mt@institutmodvold.dk
Telefon 3148 3111

Mette Thyghøj er kandidat i psykologi og specialist i narrativ psykoterapi. Mette Thyghøj har egen praksis, hvor hun superviserer, underviser og tilbyder psykoterapi og coaching. Udover dette er hun ansat som projektleder på efterværn i organisationen Lev Uden Vold. I Lev Uden Vold behandler hun både voldsudsatte og voldsudøver og underviser i viden om vold.

Mette er forkæmper for, at alle mennesker uanset om de har været udsat for vold eller om de har udøvet vold, skal hjælpes hen imod et mere værdigt liv, hvor de ikke oplever vold. Hun oplever arbejdet med voldsramte dybt meningsfuldt, idet hun har set mange tage kampen op mod volden og komme videre med deres liv.

Mette mener, at det er meget vigtigt at både fagpersonale og voldsramte familier får hjælp til at få indblik i voldens ødelæggende mekanismer. Fagpersonale skal klædes på voldsfagligt, til at håndtere voldsproblematikker (f.eks. gennem supervision og undervisning), så de kan møde mennesker udsat for vold på måder, der hjælper dem væk fra volden.

Mette har mange års teoretisk erfaring med den narrative metode, og har udarbejdet flere uddannelser/kurser i denne.

 

Tilbyder:

Individuelle terapiforløb

  • For voksne, der har været udsat for vold i en nær relation
  • For voksne, der har udøvet vold overfor deres nærmeste

Voldsfaglig supervision

Voldsfaglig undervisning

Kontakt Mette på telefon

31483111

Kontakt Mette på mail

mt@institutmodvold.dk

Man - Fre

8 am – 16.00

SJÆLLAND & FYN