INSTITUT MOD VOLD

Om os

Vi er fire stiftere af et højengageret fællesskab, hvor vi med brændende hjerter arbejder for at hjælpe mennesker fri fra vold. Vi har arbejdet tæt sammen igennem flere år, indenfor feltet: vold i nære relationer. Vi har tilegnet os solid viden og vi har udviklet specialiseret og gennemafprøvet hjælp både til mennesker der har været udsat for vold samt mennesker som har udøvet vold.

Vi hjælper både voksne, der har været udsat for vold eller selv udøver vold og vi hjælper børn og unge, der har oplevet vold i familien.

Hvad vi vil med Institut Mod Vold

Vi har sammen etableret Institut Mod Vold, da vi ved og dagligt oplever, at der er et stort behov for hjælp til mennesker, der udsættes for eller udøver vold. Det er vores erfaring, at volden sætter lange spor i menneskers liv. Der er brug for flere specialiserede tilbud til mennesker der udøver vold og som gerne vil have hjælp til at slippe fri af volden. Der mangler også gennemafprøvede og specialiserede tilbud til mennesker, som har været udsat for vold og som ønsker at begynde bearbejdningen af de mange følgevirkninger af volden, både individuelt og i fællesskab med andre i samme situation. Dertil oplever vi, at der mangler målrettede og terapeutiske tilbud til børn og unge som sikrer, at børn og unge ikke står alene med alle de svære tanker og følelser, der følger med at have oplevet vold i sin familie. Vi har etableret Institut Mod Vold, da vi ønsker at være med til sikre disse tilbud i hele Danmark, så flere kan få hjælp og færre skal stå alene.

Vores ønsker

Vi ønsker at give plads til omsorgen og respekten. Vi ved, at et omsorgsfuldt blik, har været utilstrækkeligt tilstede i livet hos mange mennesker, der har været udsat for vold og også hos dem, der har udøvet vold. Det er vores erfaring, at en nedbrydende følelse af skam og forkerthed ofte følger med, når der er vold i nære relationer. Det er vores opgave at bidrage til øget indsigt, forståelse og viden i relation til volden. Og desuden ønsker vi at bidrage med den respektfulde omsorg, som ofte har manglet og som for mange også kan være svær at praktisere i relation til sig selv

Metodegrundlag

Vores terapeutiske praksis er baseret på narrative, systemiske, responsbaserede og mentaliseringsbaserede principper. Det betyder, at vi har et bredt fagligt ståsted, hvilket er relevant, når man har med den kompleksitet at gøre, som der oftest er i sager med vold.

Vores erfaringer

Vi har alle fire arbejdet tæt sammen omkring diverse terapeutiske tilbud til børn og voksne med vold tæt inde på livet. Ud fra dette arbejde, har vi fået en solid viden og erfaring. Vi har lært meget af de samtaler vi har haft med mange forskellige mennesker med forskellige problematikker relateret til vold. Vi er blevet kloge af voldens virkelige eksperter og vi føler en stor forpligtelse til, at bringe den viden i spil og gøre kvalificeret hjælp muligt for flere. Vi har hjulpet mange mennesker via gruppeterapi, ligesom vi alle har solid erfaring med individuel terapi og rådgivning. Vi har desuden alle kendskab til de komplekse situationer man kan komme i, hvis man har børn og kommunen og/eller familieretshuset bliver indblandet. Du kan læse mere om vores erfaringer under os hver især.